Analýza motivačních nástrojů ve vedení PPC týmů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza motivačních nástrojů ve vedení PPC týmů
Autor práce:
Nemravová, Daniela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Fischerová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis covers 4 select areas of motivational tools used to lead online marketing teams, more specifically PPC specialists. These 4 areas are: engagement, leadership, education and benefits.The aim of the thesis is to find out what tools are being used across different teams and whether they are positively evaluated by the specialists. The thesis contains practical recommendations on which motivational tools should be used.
Klíčová slova:
Motivation; Engagement; Benefits; Online marketing; Job satisfaction; Leadership

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.