Výroční zpráva jako zdroj informací pro uživatele účetních informací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výroční zpráva jako zdroj informací pro uživatele účetních informací
Autor práce:
Barnetová, Iveta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výročních zpráv, jejich legislativní úpravu a jejich porovnání ve vybraných státech. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je věnována pozornost výroční zprávě jako takové, jejímu účelu, obsahu a také jejím uživatelům. Ve druhé části jsou rozebírány legislativy upravující výroční zprávu a požadavky, které tyto legislativy stanovují v České republice, Spojených státech a Velké Británii. Jsou zde kladeny otázky jako kdo má vlastně povinnost zprávu vyhotovit, jak má vypadat její struktura, obsah a komu a jak musí být reportována. V třetí části jsou rozebírány a porovnávány dvě české a dvě americké výroční zprávy. Je zde také diskutováno, jak zprávy splňují zákonem stanovené požadavky a zda vybrané společnosti dostatečně využívají marketingový potenciál svých zpráv.
Klíčová slova:
Výroční zpráva; účetní závěrka; formulář 10-K

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2019
Datum podání práce:
15. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71768_bari01.pdf [401,52 kB]
Oponentura:
67241_molj01.pdf [106,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
71768_kralicek.pdf [147,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71768/podrobnosti