Analýza evropského akciového trhu

Název práce: Analýza evropského akciového trhu
Autor(ka) práce: Nečasová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čihák, Jakub
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá cenovými bublinami na evropském akciovém trhu. Definuje cenové bubliny jako celek a zaobírá se jednotlivými fázemi vývoje cenové bubliny. Dále obsahuje výklad přístupů v cenovým bublinám, a to jak teoreticky, tak prakticky. Vybrané empirické metody jsou posléze aplikovány na burzovně obchodovatelný fond, jehož s podkladovým aktivem je index Euro Stoxx 50. Výsledkem je zhodnocení jednotlivých metod používaných na empirický výzkum cenových bublin. Na základě provedených testů docházím k závěru, že se na evropském akciovém trhu cenová bublina nenachází.
Klíčová slova: B00; C4; C58; G40; G10
Název práce: Analysis of european stock market
Autor(ka) práce: Nečasová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čihák, Jakub
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with price bubbles on the European stock market. It defines price bubbles as a whole and deals with individual stages of price bubble development. It also contains a comprehensive interpretation of approaches in price bubbles, both theoretically and practically. Selected empirical methods are then applied to an exchange-traded fund, whose underlying asset is the Euro Stoxx 50 index. The result is an evaluation of individual methods used for empirical research of price bubbles. Based on the tests performed, I come to the conclusion that there is no price bubble in the European stock market.
Klíčová slova: B00; C4; C58; G40; G10

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2019
Datum podání práce: 19. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: