Analýza evropského akciového trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza evropského akciového trhu
Autor práce:
Nečasová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čihák, Jakub
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá cenovými bublinami na evropském akciovém trhu. Definuje cenové bubliny jako celek a zaobírá se jednotlivými fázemi vývoje cenové bubliny. Dále obsahuje výklad přístupů v cenovým bublinám, a to jak teoreticky, tak prakticky. Vybrané empirické metody jsou posléze aplikovány na burzovně obchodovatelný fond, jehož s podkladovým aktivem je index Euro Stoxx 50. Výsledkem je zhodnocení jednotlivých metod používaných na empirický výzkum cenových bublin. Na základě provedených testů docházím k závěru, že se na evropském akciovém trhu cenová bublina nenachází.
Klíčová slova:
B00; C4; C58; G40; G10

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70864_xnecp08.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
67258_chyh01.pdf [681,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
70864_xcihj10.pdf [158,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70864/podrobnosti