Insurance linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia

Název práce: Insurance linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia
Autor(ka) práce: Borovka, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá kategorií aktiv známých jako Insurance linked securities se zaměřením na katastrofické dluhopisy. První část věnovaná základním konstrukčním prvkům těchto instrumentů je následována východisky a teoretickými principy tvorby portfolia obsahující vzorce ke kvantifikaci jeho charakteristik. Ve stěžejní části práce je následně vytvořena množina portfolií s katastrofickými dluhopisy, akciemi a dluhopisy a proces je dále replikován při zahrnutí zlata a nemovitostního fondu jako alternativních diverzifikačních aktiv portfolia místo katastrofických dluhopisů. Výsledky a následná analýza potvrzuje výhodnost katastrofických dluhopisů jako složky investičního portfolia ve srovnání se zmíněnými diverzifikačními alternativami.
Klíčová slova: katastrofické dluhopisy; teorie portfolia; diverzifikace; Insurance linked securites; ILS
Název práce: Insurance Linked Securities and their Utilisation in Portfolio Construction
Autor(ka) práce: Borovka, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Budská, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main theme of this bachelor thesis is an asset class known as Insurance linked securities with particular focus on catastrophe bonds. Its first part is devoted to essential elements of these instruments and followed by the foundations and principles of modern portfolio theory including formulas used to quantify portfolio’s characteristics. In the pivotal part of the thesis, a portfolio set consisting of catastrophe bonds, stocks and bonds is constructed and the process is replicated by replacing catastrophe bonds by alternative diversifying asset classes, namely gold and real-estate investment fund. The results along with further analysis confirm superior characteristics of portfolios consisting of catastrophe bonds to the other two diversifying alternatives.
Klíčová slova: catbonds; catastrophe bonds; diversification; ILS; Insurance linked securities; portfolio theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71402/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: