Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS
Autor práce:
Fišer, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Šindelář, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci budu porovnávat české účetní předpisy s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), přičemž se zaměřím na účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora, tak i emitenta. Tuto problematiku zpracuji nejprve z pohledu českého účetnictví a poté z pohledu mezinárodních účetních standardů. Toto porovnání podpořím praktickými příklady vykazování z jednotlivých účetních jednotek. Jednotlivé části této práce nakonec shrnu v komplexním porovnání.
Klíčová slova:
majetkové cenné papíry; akcie; podíly; odložená daň; cizí měna; FVTPL; FVTOCI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71969_fism01.pdf [529,63 kB]
Oponentura:
67172_xsinm00.pdf [92,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
71969_vasek.pdf [1003,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71969/podrobnosti