Měřítka udržitelné výkonnosti podle směrnic GRI a jejich srovnání ve vybraných firmách v oděvním průmyslu

Název práce: Měřítka udržitelné výkonnosti podle směrnic GRI a jejich srovnání ve vybraných firmách v oděvním průmyslu
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Golovkova, Anita
Oponenti práce: Křehnáčová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje a analyzuje snižování negativních dopadů vybraných společností z oděvního průmyslu pomocí měřítek udržitelné výkonnosti. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti udržitelného rozvoje a manažerského účetnictví udržitelného rozvoje. Také je popsán vývoj GRI standardů a jejich aktuální podoba včetně obsahu jednotlivých standardů. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na vybraných společnostech a jsou analyzována měřítka udržitelné výkonnosti.
Klíčová slova: GRI standardy; udržitelný rozvoj; textilní a oděvní průmysl; měřítka udržitelné výkonnosti; manažerské účetnictví; udržitelnost
Název práce: Sustainable performance indicators under GRI directives and comparisons between them in selected clothing industry companies
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Golovkova, Anita
Oponenti práce: Křehnáčová, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focus on sustainable development issues and analyses the reduction of negative impact of selected companies from the textile and apparel industry using sustainable performance indicators. The theoretical section defines concepts from sustainable development and management accounting for sustainable development. The development of GRI standard and their current form, including the content of individual standards, are also described. In the practical part, theoretical knowledge is applied to selected companies and measures of sustainable performance are analyzed.
Klíčová slova: GRI standards; management accounting; sustainable development; sustainability; textile and apparel industry; sustainable performance indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2020
Datum podání práce: 2. 6. 2020
Datum obhajoby: 17. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72665/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: