Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí
Autor práce:
Staňková, Karolína
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Steiner, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, zda je ekonomicky efektivní vynakládat prostředky na zjišťování predikce předčasného porodu (a jeho případné oddálení) s ohledem na náklady spojené s poporodní péčí o předčasně narozené děti. Hypotéza byla ověřena na pilotním projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP“ realizovaného v Zemské porodnici u svatého Apolináře, jehož cílem je příprava, otestování a zavedené tohoto program do praxe v prostředí českého zdravotního systému, s cílem odhalit riziko předčasného porodu u těhotných žen a porod oddálit co nejvíce k termínu porodu. V rámci diplomové práce byla ověřena efektivita aplikace QUiPP. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že aplikace správně vyhodnotila u 7 ze 7 žen (100 %), které porodily před 34. g.t. a u 15 z 18 žen (83 %), které porodily před 37. g.t. že porodí předčasně.Za účelem otestovat nákladovou efektivitu Pilotního projektu QUiPP byla provedena analýza nákladů a přínosu, jejímž výsledkem je za prvé ekonomická a za druhé sociologická přijatelnost projektu, neboť předčasné porody a následná péče o předčasně narozené děti s sebou nenese pouze ekonomické náklady, ale má významný dopad na kvalitu života předčasně narozených dětí a jejich rodin.
Klíčová slova:
QUiPP; screening; Předčasný porod; pilotní program; nákladová efektivita; novorozenec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 6. 2019
Datum podání práce:
8. 6. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
73325_xstak40.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
67569_xstep44.pdf [156,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
73325_sevcik.pdf [487,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/73325/podrobnosti