Komparace náročnosti vedení daňové evidence a účetnictví u individuálního podnikatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace náročnosti vedení daňové evidence a účetnictví u individuálního podnikatele
Autor práce:
Vacková, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce stojí na hlavní hypotéze, že daňová evidence je méně náročná nežli podvojné účetnictví. Práce se zaměřuje na roli účetních, kteří vedou daňovou evidenci a účetnictví, na administrativní, časovou náročnost a náročnost na znalostní požadavky vedení obou systémů za předpokladu, že náročnosti jsou ovlivněny několika aspekty. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat náročnost vedení daňové evidence a účetnictví a jejich následné porovnání.Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá identifikací individuálního podnikatele a vykazováním příjmů fyzických osob. Dále vysvětluje pojmy daňová evidence a účetnictví, seznamuje se související legislativou v České republice, poukazuje na základní principy vedení systémů, porovnává je a vymezuje základní aspekty, které evidence zjednodušují či komplikují.Druhá, praktická, část je založena na průzkumu dané problematiky z praktického pohledu zpracovatelů pomocí vypracovaného dotazníku.
Klíčová slova:
podnikatel; daňová evidence; účetnictví; evidence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2020
Datum podání práce:
12. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72947_vact01.pdf [943,53 kB]
Oponentura:
67616_kralicek.pdf [118,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
72947_molj01.pdf [453,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72947/podrobnosti