Právní úprava a účetnictví svěřenských fondů v České republice

Název práce: Právní úprava a účetnictví svěřenských fondů v České republice
Autor(ka) práce: Čudová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje především na úpravu svěřenských fondů v občanském zákoníku a dalších zákonů vztahujících se k danému tématu, kterým je především zákon o účetnictví. Cílem práce je představit fungování ještě relativně nového institutu svěřenského fondu v českém právním systému. Praktická část se zabývá analýzou zakládání svěřenských fondů a potvrzuje rostoucí popularitu tohoto institutu, zároveň ale i jeho značnou netransparentnost.
Klíčová slova: svěřenský fond; statut svěřenského fondu; správa cizího majetku; vlastnictví; občanský zákoník; zákon o účetnictví
Název práce: Legislation and accounting of the fiduciary funds in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Čudová, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the legal institute of fiduciary funds („svěřenské fondy“) as defined in the Civil Code of the Czech Republic as well as on other Acts related to the topic, which is mostly Act on Accounting. Research deals with the analysis of funding fiduciary funds and confirms not only its increasing popularity but also its considerable non-transparency.
Klíčová slova: trust fund; property; fiduciary fund; civil code

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2020
Datum podání práce: 14. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72963/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: