Právní úprava a účetnictví svěřenských fondů v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Právní úprava a účetnictví svěřenských fondů v České republice
Autor práce:
Čudová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šindelář, Michal
Osoba oponující práci:
Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje především na úpravu svěřenských fondů v občanském zákoníku a dalších zákonů vztahujících se k danému tématu, kterým je především zákon o účetnictví. Cílem práce je představit fungování ještě relativně nového institutu svěřenského fondu v českém právním systému. Praktická část se zabývá analýzou zakládání svěřenských fondů a potvrzuje rostoucí popularitu tohoto institutu, zároveň ale i jeho značnou netransparentnost.
Klíčová slova:
svěřenský fond; statut svěřenského fondu; správa cizího majetku; vlastnictví; občanský zákoník; zákon o účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2020
Datum podání práce:
14. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72963_cudt00.pdf [488,99 kB]
Oponentura:
67289_roubicko.pdf [421,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
72963_xsinm00.pdf [80,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72963/podrobnosti