Modelling Based Business Process Improvement

Název práce: Modelling Based Business Process Improvement
Autor(ka) práce: Aghazada, Ibrahim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nowadays, any organization operating in the competitive environment requires excellent modelled and improved system of business processes. From this perspective, alternative methodologies and techniques were developed and used by businesses. One of this effective approaches is MMABP framework.Main goal of the thesis is to research role of modelling in business process improvement projects, investigate different methods and techniques to modelling and especially focus on the MMABP framework. The analysis and modelling of the processes from sample project was described in the research work. Thesis concluded with research findings and further development discussions. Thesis is conducted based on the research questions described in the introduction part and conclusions were provided following same research questions.
Klíčová slova: business process; MMABP; process modelling; improvement
Název práce: Modelling Based Business Process Improvement
Autor(ka) práce: Aghazada, Ibrahim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nowadays, any organization operating in the competitive environment requires excellent modelled and improved system of business processes. From this perspective, alternative methodologies and techniques were developed and used by businesses. One of this effective approaches is MMABP framework.Main goal of the thesis is to research role of modelling in business process improvement projects, investigate different methods and techniques to modelling and especially focus on the MMABP framework. The analysis and modelling of the processes from sample project was described in the research work. Thesis concluded with research findings and further development discussions. Thesis is conducted based on the research questions described in the introduction part and conclusions were provided following same research questions.
Klíčová slova: process modelling; improvement; business process; MMABP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2019
Datum podání práce: 20. 6. 2020
Datum obhajoby: 25. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: