BUSINESS PROCESS DRIVEN PERFORMANCE MONITORING

Název práce: Business Process Driven Performance Monitoring
Autor(ka) práce: Zarai, Wajdi
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of business process performance monitoring. The main goal of the thesis is the understanding of the relation between the business process and the establishment of the performance indicators, that better describe the business process performance. Finally, we will be able to extract the key performance indicators.First the author introduces the environment of the thesis in the introduction. After that, the author addresses the existing literature to present the ensemble of technical knowledge that will be used in the rest of the work. We will also have a holistic overview on the ensemble of methodologies that exist and could be used for implementing a solution that respond to the questions that are presented in the introduction part of the thesis. The main part of the thesis will be the introduction of a new methodology to solve our problem and the implementation of such solution in a real-world project and finally conclude on the result coming.
Klíčová slova: Key performance indicator; Performance indicator; MMABP; business process monitoring; business process management
Název práce: BUSINESS PROCESS DRIVEN PERFORMANCE MONITORING
Autor(ka) práce: Zarai, Wajdi
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the topic of business process performance monitoring. The main goal of the thesis is the understanding of the relation between the business process and the establishment of the performance indicators, that better describe the business process performance. Finally, we will be able to extract the key performance indicators.First the author introduces the environment of the thesis in the introduction. After that, the author addresses the existing literature to present the ensemble of technical knowledge that will be used in the rest of the work. We will also have a holistic overview on the ensemble of methodologies that exist and could be used for implementing a solution that respond to the questions that are presented in the introduction part of the thesis. The main part of the thesis will be the introduction of a new methodology to solve our problem and the implementation of such solution in a real-world project and finally conclude on the result coming.
Klíčová slova: Key performance indicator; performance indicator; MMABP; business process management; business process monitoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2019
Datum podání práce: 23. 6. 2020
Datum obhajoby: 25. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: