Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr

Název práce: Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr
Autor(ka) práce: Adam, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čížků, Andrea
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mezera produktu je zásadním indikátorem deflačních a inflačních tlaků v ekonomice, který je často využívaný pro účely monetární politiky. V rámci práce jsou konkrétně popsány metody Kalmanův filtr a Hodrcik-Prescottův filtr, právě pro odhad mezery produktu. Odhady mezery produktu pomocí těchto metod, jsou v této práci porovnány a posléze diskutovány. Sledovaným územím je Česká republika, Polsko a Maďarsko. Tato práce přináší srovnání odhadů mezery produktu v těchto zemích. Data pro sledované území začínají 1996Q1 a končí 2019Q4.
Klíčová slova: Mezera produktu; Kalmanův filtr; HP filtr; potenciální produkt
Název práce: Empirical analysis of macroeconomics indicators: Kalman filter and HP filter
Autor(ka) práce: Adam, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čížků, Andrea
Oponenti práce: Formánek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Output gap is the significant indicator of inflation and deflation pressure in economy, commonly used for monetary policy purposes. This thesis includes methods for estimating the output gap, the Kalman filter and the Hodrick-Prescott filter. These methods are described, compared and final estimations of output gap are discussed on economic level. This thesis implies analysis of output gap for the Czech Republic, Hungary and Poland, thesis includes comparison of estimated output gap in these countries. The data starts in 1996Q1 and the end period is 2019Q4.
Klíčová slova: Output gap; Kalman filter; HP filter; potential output

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 27. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: