Politický marketing 4.0: Úspěšné moderní kampaně a pohled do budoucnosti

Název práce: Politický marketing 4.0: Úspěšné moderní kampaně a pohled do budoucnosti
Autor(ka) práce: Řehák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem politické marketingové strategie použité v moderních úspěšných kampaních. Cílem této práce je porovnat a analyzovat úspěšné kampaně na základě tří krátkých případových studií a na jejich základě shrnout nejdůležitější body, které by mohly pomoci při budování budoucích politických kampaní.
Klíčová slova: politický marketing; marketing 4.0; Babiš; Trump; Brexit; Obama
Název práce: Political Marketing 4.0: Successful modern campaigns and future development
Autor(ka) práce: Řehák, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Vokáč, Matěj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the topic of political marketing strategy used in modern successful campaigns. The goal of this thesis is to compare and analyse successful campaigns based on three short case studies and summarize most important points, which could help to shape future political campaigns.
Klíčová slova: marketing 4.0; Trump; Babiš; Obama; Brexit; political marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70588/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: