Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti ve vztahu s Ruskem

Název práce: Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti ve vztahu s Ruskem
Autor(ka) práce: Valeš, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Energetické odvětví se řadí mezi strategické zájmy států, jehož význam v současné době roste. Hospodářství členských států EU je na energetických zdrojích vysoce závislé. Rostoucí spotřeba společně s nedostatečnými zásobami energetických surovin v EU vyžadují jejich dovoz. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko. Vysoká závislost EU na importu převážně ruské ropy a zemního plynu způsobuje riziko pro energetickou bezpečnost EU. Obchodní partnerství s EU je klíčové i pro Rusko, neboť jeho ekonomika je až příliš jednostranně zaměřená na export energetických surovin. Cílem práce je dokázat přetrvávající vzájemnou energetickou závislost EU a Ruska a zhodnotit charakter probíhajícího úsilí o její diverzifikaci. Vzájemnou závislost se obě strany snaží snižovat. Nicméně v krátkodobém horizontu se její signifikantní snížení nedá očekávat.
Klíčová slova: energetické zdroje; energetická bezpečnost; energetická politika EU; Rusko; diverzifikace; závislost
Název práce: The EU energy policy contribution to energy security with Russia
Autor(ka) práce: Valeš, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The strategic energy sector importance is currently growing worldwide. The economies of all EU countries are highly dependent on energy sources. The increasing consumption in accordance with insufficient energy reserves require import. Russia is the most significant energy partner for the EU. The high EU's dependence on Russian oil and natural gas poses a risk to EU's energy security. The business partnership with EU is crucial for Russia as well. The Russian economy is highly dependent on oil and natural gas revenues. Master thesis aims to demonstrate the persisting interdependence between EU and Russia and consider the efforts of its diversification. Both EU and Russia strive to reduce the interdependence. However, significant reduction cannot be expected in the short-term period.
Klíčová slova: dependence; EU energy policy; energy security; energy sources; Russia; diversification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 8. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: