Influencer marketing "for social good": Využití influencerů neziskovými organizacemi

Název práce: Influencer marketing "for social good": Využití influencerů neziskovými organizacemi
Autor(ka) práce: Černá, Sára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce propojuje aktuální téma influencer marketingu s problematikou ne-státních neziskových organizací. Teoretická část pojednává o základních pojmech neziskového sektoru v České republice a detailně definuje marketing neziskových organizací včetně nových trendů v této oblasti se zaměřením na influencer marketing. Praktická část zkoumá využívání influencerů jako nástroje marketingové komunikace neziskovou organizací Člověk v tísni, přičemž pomocí smíšeného výzkumu představuje průběh spolupráce s vybraným influencerem a vyhodnocuje efektivitu kampaní se zapojením influencerů.
Klíčová slova: influencer marketing for social good; online marketing; nekomerční marketing; influencer marketing pro neziskové organizace
Název práce: Influencer marketing "for social good": Use of influencers by non-profit organizations
Autor(ka) práce: Černá, Sára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnková, Klára
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis connects the current topic of influencer marketing with the persistent issue of non-profit organizations. The theoretical part deals with the basic concepts of the non-profit sector in the Czech Republic and defines in detail the marketing of non-profit organizations, including new trends in this area with the focus on influencer marketing. The practical part examines the use of influencers as a tool of marketing communication by the non-profit organization People in Need (Člověk v tísni). Using mixed research, the thesis presents the cooperation of the non-profit organization with a selected influencer and evaluates the effectiveness of campaigns involving influencers.
Klíčová slova: online marketing; influencer marketing for non-profits; non-commercial marketing; influencer marketing for social good

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2019
Datum podání práce: 17. 7. 2020
Datum obhajoby: 20. 8. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: