The role of HR Management in reducing voluntary employee turnover rate in VUCA business environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The role of HR Management in reducing voluntary employee turnover rate in VUCA business environment
Překlad názvu:
Role personalistiky ve snižování míry dobrovolné fluktuace zaměstnanců v podnikatelském prostředí VUCA
Autor práce:
Ingólfsson, Ingólfur Páll
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Leiß, Gabriela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je pochopit strategie, které firmy v IT sektoru zavádějí pro snížení dobrovolné fluktuace zaměstnanců. Pro vhodné sestavení kvalitativního výzkumu byla provedena rozsáhlá rešerše odborné literatury. Výzkum v této práci využívá semi-strukturované rozhovory s klíčovými respondenty (n=8) ze zkoumaného IT sektoru. Je využívána induktivní metoda s cílem nalezení klíčových faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost zaměstnanců z IT. Výzkum ukazuje, že naplněním motivačních faktorů, které si zaměstnanci předem definovali, podporováním týmového ducha a nabídkou pracovní flexibility, se zvyšuje spokojenost v zaměstnání a snižuje pravděpodobnost dobrovolné fluktuace zaměstnanců v blízké budoucnosti. IT společnosti, které jsou objekty této práce, si dávají záležet na spokojenosti svých zaměstnanců a jejich pozitivní stimulaci, chybí jim však v tomto ohledu vědomá strategie. Ta by mohla dobrovolnou fluktuaci snížit o to efektivněji. Výzkum ukazuje, že oblasti pro zlepšení zaměstnanecké spokojenosti, a tedy ke snížení dobrovolné fluktuace, vězí především v pomoci zaměstnancům docílit jejich osobních met a ve vytváření příležitostí k osobnímu růstu.
Klíčová slova:
komunikace; IT společnosti; retence zaměstnanců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 7. 2020
Datum podání práce:
24. 7. 2020
Datum obhajoby:
29.07.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
73704_ingi00.pdf [559,97 kB]
Oponentura:
67929_Leiß.pdf [232,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
73704_sterbovl.pdf [60,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/73704/podrobnosti