Analýza finančního zdraví a vlivu na cenu veřejně obchodované společnosti ČEZ, a.s

Název práce: Analýza finančního zdraví a vlivu na cenu veřejně obchodované společnosti ČEZ, a.s
Autor(ka) práce: Riesenfeld, Čestmír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví a výkonnosti Skupiny ČEZ, a.s., a vyhodnocení vlivu této výkonnosti na vývoj ceny akcie. Finanční výkonnost je měřena na základě schopnosti tvorby ekonomického zisku (EVA) a dílčí vlivy jsou analyzovány prostřednictvím INFA. Odhad nákladů vlastního kapitálu je vypočten na základě stavebnicové metody INFA, CAPM modelem s daty specifickými pro Skupinu ČEZ a modelem CAPM s daty reprezentující odvětví zveřejněné Damodaranem. Dále finanční analýza užila syntetických modelů (rychlý test, IN05 a Altmanův). Na základě užití korelace a jednoduché lineární regrese bylo zjištěno, že na vývoj ceny má vliv vývoj ekonomického zisku při odhadech nákladů s použitím dat z kapitálového trhu. Při růstu ekonomického zisku o jednu miliardu korun vzroste cena akcie o 13,7 Kč.
Klíčová slova: INFA; Kapitálové trhy; Syntetické modely; Skupina ČEZ; Ekonomický zisk (EVA)
Název práce: Analysis of the ČEZ, a.s., Financial Performance and Its Effect on the Stock Price
Autor(ka) práce: Riesenfeld, Čestmír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master´s Thesis analyzes financial performance of ČEZ, a.s., and its effect on the stock price. The financial performance is measured by an ability to produce economic value added (EVA). Partial effects of this ability are measured by performance indicator diagnostic system INFA. The estimations of costs of equity are based on modular model INFA, CAPM model with specific company data and CAPM model with average sector data by Damodaran. The bankruptcy models are used also. Due to correlation and linear regression, the EVA containing costs of equity based on capital markets data affects the stock price. The growth of EVA by 1 billion CZK causes the rise of ČEZ, a.s., stock price by 13,7 CZK.
Klíčová slova: ČEZ Group; Economic Value Added (EVA); INFA; Capital Markets; Bankruptcy Models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2020
Datum podání práce: 23. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73253/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: