Transformace bankovního systému Čínské lidové republiky v kontrastu se světovým bankovním rozvojem

Název práce: Transformace bankovního systému Čínské lidové republiky v kontrastu se světovým bankovním rozvojem
Autor(ka) práce: Wartlik, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bakulová, Stanislava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na analýzu dosavadního vývoje bankovnictví Čínské lidové republiky, jeho současnou podobu a perspektivy dalšího vývoje. Zahrnuje také osvětlení ostatních oblastí čínského finančního systému i hospodářství jako celku, a to v oblastech relevantních pro popis bankovnictví. V kontextech je věnována pozornost dosavadním poznatkům světové bankovní teorie a jejich aplikaci ve specifických podmínkách nejlidnatější ekonomiky světa, která si i přes tržní reformy snaží zachovat některé aspekty socialistického systému. V neposlední řadě pak práce obsahuje rozbor vlivu některých čínských reformních postupů na světovou ekonomiku.
Klíčová slova: bankovnictví; Čína

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3805/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: