Protekcionistické opatření Trumpovi administratívy a jejich dopady na mezinárodní obchod

Název práce: Protekcionistické opatrenia Trumpovej administratívy a ich dopady na medzinárodný obchod
Autor(ka) práce: Skukálek, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá protekcionistickými opatreniami Trumpovej administratívy a ich dopadom na medzinárodný obchod. Cieľom práce je posúdiť vplyv protekcionistických opatrení USA na medzinárodný obchod, zmenu jeho štruktúry a objemu so zameraním na vzťahy s Čínou v rokoch 2018-19 a posúdiť prospešnosť/škodlivosť týchto opatrení pre USA. Na príkladoch dvoch odvetví, poľnohospodárskeho a kovovýroby, analyzuje dopady opatrení na ekonomiku USA a pomocou štatistík pozoruje zmeny toku medzinárodného obchodu po zavedení opatrení. Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá vysvetľuje pojem medzinárodný obchod a protekcionizmus, približuje dôvody jeho vzniku a formy akými sa vo svete prejavuje. Druhá kapitola detailne popisuje dôvody vzniku a priebeh obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Posledná kapitola sa zaoberá dopadmi opatrení na domáce sektory, a zmeny v toku medzinárodného obchodu do USA v dôsledku prepadu čínskeho vývozu.
Klíčová slova: obchodná vojna; Čína; USA; protekcionizmus
Název práce: Protectionist measures of Trump administration and their impact on international trade
Autor(ka) práce: Skukálek, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis presents protectionist measures of the Trump administration and their impact on international trade. The aim of the thesis is to review the influence of the US protectionist measures on international trade, its change of structure and volume with the focus on relations with China in years 2018 19 and judge their positive/negative effect on USA. On the examples of the sectors of agriculture and metallurgy it analyzes their impact on US economy and with the help of statistic databases it observes the changes in the flow of trade after the implementation of the measures. The thesis is divided into three chapters. The first one explains international trade and protectionism, the reasons for its occurrence and forms which it takes. The second chapter describes in detail the reasons for the eruption of trade war between US and China and its development. The last chapter deals with the impacts on home economic sectors and the changes of the trade flows into the USA in consequence of the falling China export.
Klíčová slova: protectionism; trade war; China; USA
Název práce: Protekcionistické opatření Trumpovi administratívy a jejich dopady na mezinárodní obchod
Autor(ka) práce: Skukálek, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jedlinský, Jakub
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá protekcionistickými opatřeními Trumpovi administrativy a jejich dopadem na mezinárodní obchod. Cílem práce je posoudit vliv protekcionistických opatření USA na mezinárodní obchod, změnu jeho struktury a objemu se zaměřením na vztahy s Čínou v letech 2018-19 a posoudit prospěšnost/škodlivost opatření pro USA. Na příkladech dvou odvětví, zemědělského a kovovýroby, analyzuje dopady opatření na ekonomiku USA a pomocí statistik sleduje změny toku mezinárodního obchodu po zavedení opatření. Diplomová práce je rozdělená do tří kapitol. První vysvětluje pojem mezinárodní obchod a protekcionismus, přibližuje důvody jeho vzniku a formy jakými se ve světe projevuje. Druhá kapitola detailně opisuje důvody vzniku a průběh obchodní války mezi USA a Čínou. Poslední kapitola se zaobírá dopady na domácí sektory a změny v toku mezinárodního obchodu do USA v důsledku propadu čínského vývozu.
Klíčová slova: Čína; USA; protekcionizmus; obchodní válka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 3. 12. 2020
Datum obhajoby: 11. 1. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: