Daňové úniky a daňová optimalizace v souvislosti s účetnictvím

Název práce: Daňové úniky a daňová optimalizace v souvislosti s účetnictvím
Autor(ka) práce: Hoang, Hoa Dieu
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice daňové optimalizace a daňových úniků právnických osob a jejich vlivu na účetnictví a finanční výkazy. Práce se nejdříve zabývá propojením účetnictví a daní a transformací účetního výsledku hospodaření na základ daně. Druhá část se věnuje jednotlivým metodám daňové optimalizace a nejčastějším způsobům daňových úniků. V této kapitole je řešena i role mezinárodních organizací, které se na legální či nelegální daňové optimalizaci podílí. Třetí a zároveň poslední část práce rozebírá opatření, která se využívají v boji proti daňovým únikům a účetním podvodům.
Klíčová slova: podvody; Daňová optimalizace; daňové úniky; účetní výsledek hospodaření; daňové ráje; převodní ceny
Název práce: Tax evasion and tax optimization in connection with accounting
Autor(ka) práce: Hoang, Hoa Dieu
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this diploma thesis is tax optimization and tax evasion of legal entities with emphasis on their impact on accounting and financial reporting. The first part of this thesis describes the relationship between accounting and tax, and the transformation of profit or loss from Income statement to tax base. The second chapter covers methods of tax optimization and the most used methods of tax evasion. This chapter also illustrates the role of international financial companies in tax avoidance. The third and last part of this thesis provides examples of measures used against tax evasion and accounting frauds.
Klíčová slova: frauds; Tax optimization; tax evasion; profit or loss; tax haven; transfer pricing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2020
Datum podání práce: 8. 12. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: