Role influencerů v kosmetickém průmyslu v České Republice

Název práce: The Role of Influencers in the Cosmetic Industry in Czech Republic
Autor(ka) práce: Utemuratova, Aigerim
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The current thesis provides insights regarding the decision-making process of Czech women when purchasing cosmetic products, by looking at latent factors through exploratory and confirmatory factor analysis. Perception of product marketing techniques, such as traditional methods through TV advertisements, as well as the emerging methods such as social media influencers and social media. The results show that social media influencers as well as the product characteristics play a large role for the sample group of 276 women. This paper aims to contribute to the Czech cosmetic industry and identifying factors that play a role in the decision-making process in the order of importance.
Klíčová slova: Analysis; CFA; Cosmetic; Czech; EFA; Factor
Název práce: Role influencerů v kosmetickém průmyslu v České Republice
Autor(ka) práce: Utemuratova, Aigerim
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kottika, Efthymia
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce poskytuje pohledy na rozhodovací proces českých žen při nákupu kosmetických přípravků zkoumáním latentních faktorů prostřednictvím průzkumné a potvrzující faktorové analýzy. Vnímání merketingových technik produktů, jako jsou tradiční metody prostřednictvím televizních reklam, stejně jako nově vznikající metody, jako jsou ovlivňující celebrity online a sociální média. Výsledky ukazují, že pro skupinu 276 žen hrají velkou roli ovlivňující osoby v sociálních médiích i vlastnosti produktu. Cílem tohoto příspěvku je přispět k českému kosmetickému průmyslu a identifikovat faktory, které hrají roli v rozhodovacím procesu v pořadí podle důležitosti.
Klíčová slova: EFA; Analýza; Faktor; CFA; Kosmetika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2020
Datum podání práce: 15. 12. 2020
Datum obhajoby: 2021

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: