Traceability (vysledovatelnost původu) v segmentu potravin

Název práce: Traceability (vysledovatelnost původu) v segmentu potravin
Autor(ka) práce: Macourková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zmapování situace vysledovatelnosti potravin na území Evropské unie, posléze v České republice, zdokumentovat systémy dohledatelnosti původu potravin a jejich následnou zpětnou kontrolu. Nelze opomenout ani světové organizace, které mají zajistit kontrolu a následné postihy při nedodržení zákonem stanoveného postupu.
Klíčová slova: Vysledovatelnost; Traceabilty; Potraviny
Název práce: Food Traceability in Retail Business
Autor(ka) práce: Macourková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The target of this master thesis is to map situation of food traceabilty in European Union and in the Czech Republic, document food traceability systems and its echo testing. International and Word organizations which focus on traceabilty and the system of control cannot be left out of consideration .
Klíčová slova: Food; Retail; Traceability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2008
Datum podání práce: 10. 1. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: