Skóring garančních požadavků v automotive

Název práce: Skóring garančních požadavků v automotive
Autor(ka) práce: Boček, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Sládek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem MBA práce je navrhnout a vyvinout analytické řešení, pomocí kterého bude možné identifikovat nestandardní garanční požadavky ŠKODA AUTO. Benefitem tohoto řešení bude zvýšení počtu zachycených a opravených požadavků, které povedou ke snížení nákladů firmy v oblasti garancí. V teoretické části byla provedena analýza požadavků odborného útvaru a vytvořen konceptuální návrh řešení dané analytické úlohy. V praktické části byl na základě měření vybrán nejefektivnější regresní model, pomocí kterého byly oskórovány historické záznamy garančních požadavků.
Klíčová slova: Datová Analýza; Machine Learning; Predičkní model; Garanční servis vozidel; Automotive
Název práce: Warranty Claims Scoring in Automotive
Autor(ka) práce: Boček, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Sládek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the MBA thesis is to design and develop an analytical solution to be able to identify non-standard warranty requirements of ŠKODA AUTO. The benefit of this solution will be higher number of detected and corrected warranty claim demands, which will lead to reduction of company's warranty costs. In the theoretical part analysis was done based on business requirements and analytics solution conceptual design was created. In the practical part, the most effective regression model was selected and used for scoring of the historical warranty claims records.
Klíčová slova: Data Analysis; Machine Learning; Prediction Model; Vehicle Warranty Service; Automotive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: