Srovnání využití prvků digitální diplomacie ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánska se zaměřením na digitální komunikaci na sociálních sítích

Název práce: Srovnání využití prvků digitální diplomacie ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánska se zaměřením na digitální komunikaci na sociálních sítích
Autor(ka) práce: Prokop, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje využití komunikace skrze sociální sítě coby součásti digitální diplomacie Ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánského království. Cílem práce je vydefinovat pojem digitální diplomacie, vymezit v rámci něj pojem digitální komunikace na sociálních sítích a na základě srovnání strategií digitální komunikace těchto dvou zemí doporučit úpravy v přístupu k digitální komunikaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky na sociálních sítích. Analýza strategií proběhla formou rozhovorů s vedoucími zaměstnanci relevantních odborů a dále vlastní studií oficiálních účtů obou zkoumaných ministerstev na sociálních sítích. V závěru jsou formulovány konkrétní kroky potřebné pro zvýšení efektivity využití digitální komunikace na sociálních sítích.
Klíčová slova: veřejná diplomacie; digitální komunikace; sociální sítě; digitální diplomacie
Název práce: Digital diplomacy comparison of the Ministries of Foreign Affairs of the Czech Republic and Denmark with a focus on the digital communication on social media
Autor(ka) práce: Prokop, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kočí, Kateřina
Oponenti práce: Machoň, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes communication through social networks as part of the digital diplomacy of the Ministries of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Kingdom of Denmark. The thesis aims to define the concept of digital diplomacy, define the concept of digital communication on social networks, and compare digital communication strategies of these two countries to recommend adjustments in approaching MFA digital communication on social networks. The author analyzes the strategies through interviews with senior employees of the relevant departments and his own study of the two ministries' official social accounts. Finally, specific steps to increase the effectiveness of digital communication on social networks are provided.
Klíčová slova: digital diplomacy; digital communication; social media; public diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2020
Datum podání práce: 12. 4. 2021
Datum obhajoby: 25. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73952/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: