Intercultural Communication and International Relations: An analysis of Chinese, American and Arabic cultures

Název práce: Intercultural Communication and International Relations: An analysis of Chinese, American and Arabic cultures
Autor(ka) práce: Aguiar Leiva, Alicia Alejandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Qin, Fangxing
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to analyse how difference in culture influences the identity of countries and their aspirations and goals in the international community. At the same time, the goal is also to analyse how this difference in culture impacts the way states interact with one another. After a theoretical analysis of communication process and culture, the thesis presents different cultural models that identify cultural traits of countries and societies. The practical part focuses on the analysis of the culture of China, the United States and the Arab countries (with a specific case study of Saudi Arabia); and the analysis of how these different cultural traits impacts their behavior in the international community.
Klíčová slova: Intercultural Communication; International Relations; China; United States; Arab countries
Název práce: Intercultural Communication and International Relations: An analysis of Chinese, American and Arabic cultures
Autor(ka) práce: Aguiar Leiva, Alicia Alejandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Garlick, Jeremy Alan
Oponenti práce: Qin, Fangxing
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to analyse how difference in culture influences the identity of countries and their aspirations and goals in the international community. At the same time, the goal is also to analyse how this difference in culture impacts the way states interact with one another. After a theoretical analysis of communication process and culture, the thesis presents different cultural models that identify cultural traits of countries and societies. The practical part focuses on the analysis of the culture of China, the United States and the Arab countries (with a specific case study of Saudi Arabia); and the analysis of how these different cultural traits impacts their behavior in the international community.
Klíčová slova: Intercultural Communication; International Relations; China; United States; Arab countries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2020
Datum podání práce: 16. 4. 2021
Datum obhajoby: 1. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: