Motivy migrace Čechů do USA a míra jejich naplnění

Název práce: Motivy migrace Čechů do USA a míra jejich naplnění
Autor(ka) práce: Joudalová, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Větvička, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je popis motivů Čechů k migraci do USA. Cílem této bakalářské práce je sumarizovat důležité poznatky z oblasti migrace, jako deskripce hlavních migračních teorií, identifikace hlavních motivů migranta dle Schwartzovy teorie základních hodnot a přiblížení právních aspektů legálního pobytu v USA. Výzkumná část se věnuje identifikaci prvotních motivů migranta a míry jejich naplnění dle metody zakotvené teorie, přičemž dochází k popsání jejich příčin, kontextu a následků s využitím softwaru F4transkript a F4analyse. Dílčím cílem práce je komparace výstupů se Schwartzovou teorií lidských hodnot. Výzkum se zaměřuje přímo na migraci Čechů do USA. Závěrem jsou shrnuty veškeré poznatky, míra naplnění cílů a případná doporučení k dalšímu výzkumu.
Klíčová slova: Migrace osob; motivy migrace; teorie migrace; základní lidské hodnoty; migrace Čechů do USA
Název práce: Motives of Czechs emigrating to the USA and level of their fulfillment
Autor(ka) práce: Joudalová, Johana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Větvička, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The summary of this thesis explores the reasoning of Czech immigrants as they move to the USA. The goal of this work was to summarize important immigration observations using the Schwartz Theory. This theory was applied to understand and idenitify primary driving factors for emigration. Several people were interviewed, and the data was subsequently analyzed using F4transkript and F4analyse to understand the migrant’s motiviation, context, their own immigration experience and consequences. The study is directly focused on Czechs emigrating to the USA. All findings, objectives and recommendations for further research are all summarized in the conclusion of this thesis.
Klíčová slova: Migration Motives; Migration; Migration Theory; Basic Human Values; Migration of Czechs to USA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2020
Datum podání práce: 25. 4. 2021
Datum obhajoby: 31. 5. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74613/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: