Digital Marketing Communication Strategy for a selected company

Název práce: Digital Marketing Communication Strategy for a selected company
Autor(ka) práce: Khalatian, Nora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis focuses on digital marketing and its role in a company’s promotional strategy. The paper consists of two parts: theoretical analysis of digital marketing and empirical audit of digital marketing data. Both parts serve to fulfil the main purpose of this work and to meet objectives of the paper. The practical significance of the conducted study is associated with the possibility of using the results and recommendations in the improvement of the promotional activities of the selected company.
Klíčová slova: communication mix; SEO; digital marketing strategy; social media marketing; website
Název práce: Digital Marketing Communication Strategy for a selected company
Autor(ka) práce: Khalatian, Nora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubíček, Aleš
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis focuses on digital marketing and its role in a company’s promotional strategy. The paper consists of two parts: theoretical analysis of digital marketing and empirical audit of digital marketing data. Both parts serve to fulfil the main purpose of this work and to meet objectives of the paper. The practical significance of the conducted study is associated with the possibility of using the results and recommendations in the improvement of the promotional activities of the selected company.
Klíčová slova: communication mix; digital marketing strategy; social media marketing; website; SEO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 14. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76431/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: