Strategic analysis of Lady Technologies, Inc

Název práce: Strategic analysis of Lady Technologies, Inc
Autor(ka) práce: Uhrin, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to perform strategic analysis on Lady Technologies, Inc. and its product kegg and form advice to company management based on this analysis. The bachelor thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part defines the important terms used during the thesis and describes the theory behind fundamental parts of company strategy and strategic analysis tools and methods used to execute the strategic analysis. The practical part includes a description of Lady Technologies, their product, market, funding, and development details. Tools and methodologies for the strategic analysis described in theoretical part, like analysis of the external and internal environment, are used in practical part to evaluate Lady Technologies’ strategy. Advice to the company’s management is formed in conclusion based on the results of the strategic analysis.
Klíčová slova: Strategic Analysis; Strategy; PEST; Porter’s Five Forces; SWOT; Kegg
Název práce: Strategic analysis of Lady Technologies, Inc
Autor(ka) práce: Uhrin, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Badie, Natálie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to perform strategic analysis on Lady Technologies, Inc. and its product kegg and form advice to company management based on this analysis. The bachelor thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part defines the important terms used during the thesis and describes the theory behind fundamental parts of company strategy and strategic analysis tools and methods used to execute the strategic analysis. The practical part includes a description of Lady Technologies, their product, market, funding, and development details. Tools and methodologies for the strategic analysis described in theoretical part, like analysis of the external and internal environment, are used in practical part to evaluate Lady Technologies’ strategy. Advice to the company’s management is formed in conclusion based on the results of the strategic analysis.
Klíčová slova: Kegg; Strategic Analysis; PEST; Porter’s Five Forces; SWOT; Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: