Analýza konkurence ve výrobě elektromobilů společnosti Škoda Auto, a. s

Název práce: Analýza konkurence ve výrobě elektromobilů společnosti Škoda Auto, a. s
Autor(ka) práce: Nývltová, Dita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodnou konkurenční strategii pro společnost ŠKODA AUTO. Analýza konkurence ve výrobě elektromobilů může být přínosem jak pro stakeholders i shareholders, které dále objasňuji v teoretické části práce. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením jednotlivých teoretických pojmů jako je konkurence, konkurenční prostředí, konkurenční výhoda, zájmové skupiny, strategie a vysvětlení nástrojů, které jsou vhodné k provedení analýzy konkurence. Praktická část se skládá z charakteristiky odvětví, určení životního cyklu odvětví, vytvoření BCG matice, aplikace vhodného business modelu a Porterova modelu konkurenčních sil. Nedílnou součástí této práce jsou 4 polostrukturované rozhovory s odborníky v oblasti elektromobility, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a působí v závodě Kvasiny. Ze zjištěných informací bude navržena udržitelná strategie v rámci výroby elektrických vozů.
Klíčová slova: Konkurence; Portfolio analýza; Business model; Porterův model 5 sil; Strategie
Název práce: Electric Cars Production: Competitor Analysis for ŠKODA AUTO Company
Autor(ka) práce: Nývltová, Dita
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Mikan, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is to propose a suitable competitive strategy for ŠKODA AUTO company. An analysis of the competition amongst producers of electric cars can be beneficial for both the stakeholders and the shareholders of the manufacturer. Such an analysis is presented in the theoretical part of the work together with the terminology used. Terms such as competition, competitive enviroment, competitive advantage, interest groups, or strategy are described there and tools for suitable analysis are proposed. The practical part of the work consists of the following sections: description of the industry sector characteristics and its life cycle; creating BCG matrix; application of an appropriate business model; and Porter’s Five Forces model. In addition, four semi-structured interviews with experts on elektromobility – all ŠKODA AUTO employees in the Kvasiny plant – are included in and form an integral part of the work. To conclude, a sustainable strategy of electric cars production is proposed from the information obtained.
Klíčová slova: Competition; Strategy; Portfolio analysis; Business model; Porter’s Five Forces model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2020
Datum podání práce: 22. 9. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: