Strategic and Financial Analysis of Pfizer Company

Název práce: Financial and Strategic Analysis of Pfizer Company
Autor(ka) práce: Matveeva, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Nohýnková, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis provides strategic and finical analysis of company Pfizer. The master thesis is divided into three parts. The first part discloses: history, structure, areas of specialization, product pipeline and geographic segmentation of the company. In second part – strategic analysis defining relevant Pfizer’s market from which it gains its revenues, company’s peer group and competitive analysis are performed. In third part, the horizontal and vertical analysis of company’s financial statements Pfizer are scrutinised, followed by ratio analysis. Results of strategic and financial analysis, are merged in SWOT analysis. Finally, forecast the estimated Pfizer’s market share is discussed
Klíčová slova: Strategic analysis; Financial analysis; Market share
Název práce: Strategic and Financial Analysis of Pfizer Company
Autor(ka) práce: Matveeva, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Nohýnková, Barbora
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis provides strategic and finical analysis of company Pfizer. The master thesis is divided into three parts. The first part discloses: history, structure, areas of specialization, product pipeline and geographic segmentation of the company. In second part – strategic analysis defining relevant Pfizer’s market from which it gains its revenues, company’s peer group and competitive analysis are performed. In third part, the horizontal and vertical analysis of company’s financial statements Pfizer are scrutinised, followed by ratio analysis. Results of strategic and financial analysis, are merged in SWOT analysis. Finally, forecast the estimated Pfizer’s market share is discussed.
Klíčová slova: Strategic analysis; Financial analysis; Market share

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2018
Datum podání práce: 19. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: