Finanční analýza CENTROPOL ENERGY, a.s

Název práce: Finanční analýza CENTROPOL ENERGY, a.s
Autor(ka) práce: Bazoev, Tamerlan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pomoci finanční analýzy zobrazit ekonomický vývoj energetické společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. za roky 2015–2019, zjistit důvody vzniklé finanční situace a zhodnotit celkové hospodaření pomoci mezipodnikového srovnaní. Její analýza byla provedena na základě informací, které jsou veřejně dostupné. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První obsahuje základní informace o společností a o konkurenčních firmách. Druhá část obsahuje aplikací metod a postupů při provádění finanční analýzy vybraného podniku. Třetí část je zaměřena na porovnání vybrané společností s konkurenčními firmami na danem trhu. Práce končí závěrem, ve kterém je zhodnocena celková finanční situace společnosti a její postavení vůči konkurenčním firmám.
Klíčová slova: Finanční analýza; poměrové ukazatele; Centropol
Název práce: Financial analysis CENTROPOL ENERGY a. s
Autor(ka) práce: Bazoev, Tamerlan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Heršálek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to perform the financial analysis in order to show the economic development of the energy company CENTROPOL ENERGY, a. s. during the period of 2015–2019. Moreover, the thesis aims to find out the financial situation and to evaluate the company among its peer group. The analysis was done based on publicly available information. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part contains basic information about the company and the peer group companies. The second part describes the methods applied, and procedures that were used in performing the financial analysis. The third part is focused on comparing the selected companies from the peer group with the analyzed company. The work concludes with an overall assessment of the company's financial situation and its relative position to its peer group.
Klíčová slova: Financial analysis; profitability ratios; Centropol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2020
Datum podání práce: 20. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: