Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexni 3D scény

Název práce: Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexni 3D scény
Autor(ka) práce: Klíma, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Dušek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce bude popsat a ukázat možnosti programu Cinema 4D při tvorbě 3D scény. Na začátku bych rád čtenáře seznámil obecně s pojmem 3D grafika, s jeho historií a rostoucím využitím v současné době. Na to naváži s popsáním několika programů pro tvorbu 3D grafiky, jejich charakteristikami, k čemu se využívají a případně kdo je využívá. Jedním z těchto programů bude i Cinema 4D, který rozeberu nejvíce podrobně. Na závěr mé bakalářské práce čtenáři ukážu možnosti právě programu Cinema 4D při tvorbě statických modelů a jejich využití, společně s prací s materiály a texturami a v neposlední řadě nastavení renderu. Účelem mé praktické části bude čtenáři všechny možnosti popsané v teoretické části podrobně popsat a ukázat při tvorbě reálných modelů, které pak použiji v jedné velké scéně, společně i s ukázkou tvorby materiálů a textur, nastavování světel, kamer a renderu.
Klíčová slova: 3D objekty; 3D vizualizace; Cinema 4D
Název práce: Possibilities of Cinema 4D when creating Complex 3D Scene
Autor(ka) práce: Klíma, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bubeníček, Jan
Oponenti práce: Dušek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main goal of my bachelor thesis is to describe and illustrate the mechanics for creating 3D scenes using the Cinema 4D software. I will start by generally describing to the reader the term 3D models, its brief history and its present growing use. I will continue with short description of different software used for 3D models, their advantages and disadvantages, and the ways they are mainly used and by whom. One of such software will be Cinema 4D which I will describe in most detail. At the end of theoretical part of my thesis, I will illustrate to the reader the possibilities in creating static models and their use in Cinema 4D, the basic principles of creating and using materials, textures and setting up rendering. The goal of the practical part of my thesis is to illustrate to the reader all previously described functions while creating real models. After that, I will combine the models in one big scene together with a demonstration of creating materials, textures, setting up lights, cameras, and my render settings.
Klíčová slova: 3D objects; Cinema 4D; 3D visualization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: