The Future of Kurds in the Middle East

Název práce: The Future of Kurds in the Middle East
Autor(ka) práce: Schoch, Oleg Marian
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis will examine the situation of Kurds in Iraq, with a focus on the Kurdish identity linked with the historical achievements and struggles of the Kurds and how they are connected with today. Moreover how the economic, constitutional and security issues influence the relationship of the central government and the KRG. Finally it will focus on democratic deficits of the KRI as well as Iraq itself which can be seen in the Kurds' trust in these institutions.
Klíčová slova: Iraq; Kurds; Statehood
Název práce: The Future of Kurds in the Middle East
Autor(ka) práce: Schoch, Oleg Marian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis will examine the situation of Kurds in Iraq, with a focus on the Kurdish identity linked with the historical achievements and struggles of the Kurds and how they are connected with today. Moreover how the economic, constitutional and security issues influence the relationship of the central government and the KRG. Finally it will focus on democratic deficits of the KRI as well as Iraq itself which can be seen in the Kurds' trust in these institutions.
Klíčová slova: Iraq; Kurds; Statehood

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2020
Datum podání práce: 1. 7. 2021
Datum obhajoby: 1. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: