Digitalizace jako klíč k úspěchu v komerční komunikaci luxusních značek oděvů

Název práce: DIGITIZATION AS THE KEY TO SUCCESS IN COMMERCIAL COMMUNICATION OF LUXURY FASHION BRANDS
Autor(ka) práce: Kornas, Sofia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Escobar Rios, Adriana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The pressure to adapt to new generations is growing and luxury fashion brands need to find a way of using new technologies such as social media and e-commerce to reach new customers and not fall behind, as it could mean losing a large number of potential customers. The main objective of this thesis is to find the best strategy for promoting to new generations, so that the brand can come closer to potential customers while at the same time not losing its status of luxury and uniqueness that habitual customers have come to love throughout the years.
Klíčová slova: Digitalization; Luxury fashion; Marketing strategy
Název práce: Digitalizace jako klíč k úspěchu v komerční komunikaci luxusních značek oděvů
Autor(ka) práce: Kornas, Sofia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Escobar Rios, Andrea
Oponenti práce: Escobar Rios, Adriana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V současnosti se velmi pociťuje tlak na přizpůsobení se novým generacím a luxusní značky oděvů musí najít cestu, jak nové technologie, jako jsou sociální média a e-commerce, využít k získání nové klientely a neupadat do pozadí na trhu. Hlavní cíl této bakalářské práce je nalezení nejlepší strategie pro propogaci značek novým generacím tak, aby se značka mohla přiblížit novým spotřebitelům a zároveň neztratila status exklizivity a luxusu, které si stálí zákaznicí oblíbili.
Klíčová slova: Digitalizace; Luxusní značky; Marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: