Měnová politika a dlouhodobé úrokové sazby: jsou hypoteční úrokové sazby příliš nízké?

Název práce: Měnová politika a dlouhodobé úrokové sazby: jsou hypoteční úrokové sazby příliš nízké?
Autor(ka) práce: Valsová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hurník, Jaromír
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu transformace maturity mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami a z ní vyplývajícího úrokového rizika. Je zkoumán bankovní sektor a hypoteční trh v České republice s důrazem na fixní úrokové sazby u hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů. K hodnocení úrovně dlouhodobých úrokových sazeb ve vztahu k očekávanému vývoji krátkodobých úrokových sazeb je aplikován lineární model teorie očekávání. Výsledek naznačuje, že fixní úrokové sazby u hypotečních úvěrů jsou příliš nízké vzhledem k očekávané trajektorii krátkodobých úrokových sazeb a že úrokové riziko je podceňováno.
Klíčová slova: krátkodobá úroková sazba; hypoteční úvěry; hypoteční zástavní listy; Dlouhodobá úroková sazba; úrokové riziko; teorie očekávání
Název práce: Monetary policy and long-term interest rates: are mortgage interest rates too low?
Autor(ka) práce: Valsová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hurník, Jaromír
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the analysis of maturity transformation between short-term and long-term interest rates and the resulting interest rate risk. It examines the banking sector and the mortgage market in the Czech Republic with a view to fixed interest rates on mortgage loans and mortgage bonds. A linear expectation theory model is applied to evaluate the level of long-term interest rates relative to the expected path of short-term interest rates. The result suggests that fixed interest rates on mortgage loans are too low relative to the expected path of short-term interest rates and that interest rate risk is underestimated.
Klíčová slova: Long-term interest rate; short-term interest rate; interest rate risk; mortgage loans; mortgage bonds; expectation theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2021
Datum podání práce: 22. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76357/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: