Pet CBD market in the Czech Republic

Název práce: Pet CBD market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bambasová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The focus of this thesis is on CBD (cannabidiol), a substance extracted from cannabis, and its perception amongst Czech society. The subject is first viewed from the global dimension, after which the focus concentrates on the local dimension and the point of view of the Czech citizen and/or potential consumer. The perception of CBD is being examined through research performed for the ultimate purpose of finishing the thesis. Further attention is being paid to the social aspects as well as to the legal aspects, concerning the usage and sales of CBD products. All of the previously mentioned steps build up a path to the goal: to be able to suggest the ideal marketing communication for Releaf s.r.o.
Klíčová slova: CBD products; Perception of CBD; Marketing communication
Název práce: Pet CBD market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bambasová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ryška, Tomáš
Oponenti práce: Escobar Rios, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The focus of this thesis is on CBD (cannabidiol), a substance extracted from cannabis, and its perception amongst Czech society. The subject is first viewed from the global dimension, after which the focus concentrates on the local dimension and the point of view of the Czech citizen and/or potential consumer. The perception of CBD is being examined through research performed for the ultimate purpose of finishing the thesis. Further attention is being paid to the social aspects as well as to the legal aspects, concerning the usage and sales of CBD products. All of the previously mentioned steps build up a path to the goal: to be able to suggest the ideal marketing communication for Releaf s.r.o.
Klíčová slova: CBD produkty; Vnímání CBD; Marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 30. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76446/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: