The Impact of Search Engine Optimization and Search Engine Marketing Channels on an Online Start-up Business

Název práce: The Impact of Search Engine Optimization and Search Engine Marketing Channels on an Online Start-up Business
Autor(ka) práce: Stand, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Bartoš, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this master thesis is to analyze the current Search Engine Optimization and Search Engine Marketing strategies implemented in the online start-up company and search for new potential strategies for the mentioned channels and give recommendations to improve their performance online. The goal of the research is to provide sufficient insights to make recommendations to the startup PlasticFreeWorld on how they can have a better ranking and visibility on Googles search engine and also on how to increase their conversion rate amongst their users. In the research conducted, it has been possible to identify specific problems faced by the company that hinder their online performance and also specific suggestions on how to address each of the issues identified.
Klíčová slova: Search Engine Optimization; Search Engine Marketing; Performance Metrics; Link Building; Keyword Research
Název práce: The Impact of Search Engine Optimization and Search Engine Marketing Channels on an Online Start-up Business
Autor(ka) práce: Stand, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Bartoš, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současné strategie optimalizace pro vyhledávače zavedené v začínající online společnosti, dále hledat nové potenciální strategie pro uvedené kanály a poskytnout doporučení pro zlepšení jejich výkonnosti online. Cílem výzkumu je poskytnout dostatečné poznatky pro doporučení pro začínající firmu PlasticFreeWorld. Například, jak vylepšit pozici a viditelnost ve vyhledávači Google nebo jak zvýšit konverzní poměr.V rámci provedeného výzkumu bylo možné identifikovat konkrétní problémy, kterým společnost čelí a navrhnout s konkrétní kroky, jak zjištěné problémy řešit.
Klíčová slova: Search Engine Optimization; Search Engine Marketing; Performance Metrics; Link Building; Keyword Research

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 23. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75786/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: