Možnosti a limity využití areálu Klementina pro provoz Národní knihovny

Název práce: Možnosti a limity využití areálu Klementina pro provoz Národní knihovny
Autor(ka) práce: Húževková, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje Národní knihovně České republiky, sídlící v historickém areálu barokního Klementina. Knihovna se dlouhodobě potýká s komplikacemi a nedostatky plynoucími ze svého umístění v objektu, který je chráněný jakožto národní kulturní památka. Práce vysvětluje, ve kterých bodech je Klementinum pro knihovnu nevyhovující, jak by bylo možné neuspokojivý stav řešit, a jak se v této situaci projevují zákonitosti obecně platné v situacích, kdy je objekt aktivní instituce památkově chráněn a ne zcela vyhovující. Cílem této práce je problematiku prostorového zaopatření Národní knihovny představit v jejím kontextu, který je pro nedotčenou osobu stěží uchopitelný a přispět k diskuzi o tom, jaká by měla být budoucnost Národní knihovny z hlediska jejího prostorového zaopatření, jaký je současný stav a jak má být vyřešen.
Klíčová slova: Klementinum; kulturní politika; Národní knihovna ; Národní památkový ústav
Název práce: The Possibilities and Limitations of Utilising the Complex of Prague Clementinum as the Headquarters of Czech National Library
Autor(ka) práce: Húževková, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor’s thesis concentrates on the National Library of Czech Republic, which resides in the historical complex of Prague Clementinum. The library has been encountering long-term issues and inadequacies stemming from its placement in this complex of buildings, that is protected as cultural heritage of national significance. The thesis presents in which ways is the building inadequate, how could this problem be solved and how it represents typical situations stemming from placing a modern institution in a historical object. The thesis aims to evaluate the situation of National Library’s spaces with the context, which is difficult to comprehend from an outside view, and to contribute to the discussion of the National Library’s future, current state and how to improve it.
Klíčová slova: The National Library; cultural policy; Clementinum; National Heritage Institute

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 10. 2021
Datum obhajoby: 13. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77291/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: