Analýza efektivnosti sociálních služeb

Název práce: Analýza efektivnosti sociálních služeb
Autor(ka) práce: Nayshul, Edelaide
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Havlík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza efektivnosti sociálních služeb města Beroun za rok 2020. Na začátek je uvedena specifika sociálních služeb z hlediska poskytovatele a uživatele, právního a finančního vymezení. Dále jsou vymezeny metody posouzení kvality a efektivnosti sociálních služeb. Nakonec v praktické části práce je posouzena efektivnost vybraných organizací pomocí analýzy DEA (data envelopment analysis). Na základě výsledků byly napsány obecné doporučení na příkladu vybraných organizací města Beroun, které se zúčastnily analýzy.
Klíčová slova: analýza; efektivnost; sociální služby; analýza obalu dat; město Beroun
Název práce: Analysis of the effectiveness of social services
Autor(ka) práce: Nayshul, Edelaide
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: Havlík, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is the analysis of the effectiveness of social services in the city Beroun in 2020. At the beginning, there are defined the specifics of social services in terms of provider and user, then legal and financial matters. After that, there are described methods for assessing the quality and effectiveness of social services. Finally, in the practical part of the thesis, the effectiveness of selected organizations is assessed using DEA (data envelopment analysis). Based on the results, general recommendations are written on the example of selected organizations of the city of Beroun, which participated in the analysis.
Klíčová slova: analysis; efficiency; data envelopment analysis; Beroun city; social services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2021
Datum podání práce: 2. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76582/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: