Porovnání odhadů Paretova rozdělení

Název práce: Porovnání odhadů Paretova rozdělení
Autor(ka) práce: Borotová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je porovnání metod odhadů parametrů Paretova rozdělení. V teoretické části se čtenář seznamuje s různými metodami odhadu, s Paretovým rozdělením a také obecně s problematikou rozdělení s těžkými konci. V praktické části práce srovnává schopnost přesně odhadovat jednotlivé parametry rozdělení v závislosti na jejich teoretické hodnotě a velikosti výběru. Dále se zaměřuje na odhad některých důležitých charakteristik závislých na obou parametrech rozdělení.
Klíčová slova: Paretovo rozdělení; odhady parametrů; rozdělení s těžkým koncem
Název práce: Comparison of Pareto Distribution Estimation methods
Autor(ka) práce: Borotová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Oponenti práce: Malá, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this final thesis is comparison between estimation methods of Pareto distribution parameters. In the theoretical part, the reader is introduced to different estimation methods, to the Pareto distribution and as well as fat tailed distributions in general and their associated issues. In the practical part, the thesis comparatively analyzes the estimation precision of each parameter of the distribution depending on its theoretical value and the sample size. The last chapter focuses on comparing the estimation of selected important characteristics which are depending on both parameters of the distribution.
Klíčová slova: Pareto distribution; parameter estimation; fat tailed distributions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 5. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71026/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: