The EU's Fight against Human Trafficking

Název práce: The EU's Fight against Human Trafficking
Autor(ka) práce: Macháčková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Garlick, Jeremy Alan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s thesis titled “The EU’s Fight against Human Trafficking” is dedicated to the persistent organized crime activity of trafficking in human beings which requires complex policies and actions to effectively address it. This thesis aims to provide an overview of the determinants and the current state of trafficking in human beings in the European Union and evaluate whether the EU legal and policy framework is consistent with the theoretical framework of the effective fight against this form of crime, set by selected indicators.
Klíčová slova: Organized crime; Trafficking in human beings; European Union
Název práce: The EU's Fight against Human Trafficking
Autor(ka) práce: Macháčková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Garlick, Jeremy Alan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s thesis titled “The EU’s Fight against Human Trafficking” is dedicated to the persistent organized crime activity of trafficking in human beings which requires complex policies and actions to effectively address it. This thesis aims to provide an overview of the determinants and the current state of trafficking in human beings in the European Union and evaluate whether the EU legal and policy framework is consistent with the theoretical framework of the effective fight against this form of crime, set by selected indicators.
Klíčová slova: European Union; Organized crime; Trafficking in human beings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: