Vývoj chatbota pro mikropodnik v oblasti služeb

Název práce: Vývoj chatbota pro mikropodnik v oblasti služeb
Autor(ka) práce: Udovychenko, Yevhen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a implementace prototypu chatbota jako podnikového řešení pro automatizace komunikace se zákazníky. Hlavním cílem práce je vývoj funkčního prototypu chatbota na základě provedené business a technické analýzy, dodatečným cílem je vývoj back-end aplikace pro chatbota. Práce také obsahuje základní přehled problematiky chatbotů v rámci teoretické studii. Výsledek práce prošel kvalitním testováním pomocí odborných metodik. Vyvinutý prototyp chatbota je připraven k další fázi svého životního cyklu v rámci komplexního IT řešení.
Klíčová slova: chatbot; tvorba chatbotů; analýza; návrh; vývoj
Název práce: Development of a chatbot for a microbusiness in a services sector
Autor(ka) práce: Udovychenko, Yevhen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Čermák, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the process of design and implementation of a prototype chatbot as an enterprise solution for automating communication with customers. The main goal of the work is the development of a functional prototype of chatbot based on business and technical analysis, an additional goal is the development of a back-end application for chatbot. The thesis also contains a basic overview of chatbot problematic within a theoretical study. The result of the work passed quality testing using professional methodologies. The developed prototype of the chatbot is ready for the next phase of its life cycle as part of a complex IT solution.
Klíčová slova: chatbot; chatbot creation; analysis; design; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2020
Datum podání práce: 12. 12. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: