Analýza faktorů úspěšnosti podniku

Název práce: Analýza faktorů úspěšnosti podniku
Autor(ka) práce: Shekhovtsova, Nadezhda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je věnována problematice úspěšnosti na doposud málo prozkoumaném trhu mobilních vizuálních novel. Jejím cílem je prozkoumat specifičnost řízení v oboru mobilních vizuálních novel na příkladu moldavského podniku Your Story Interactive a objektivně zhodnotit jeho postavení na trhu. V teoretické části jsou uvedeny poznatky z oblasti metod strategické analýzy a pojetí úspěšného podnikání. Praktická část je realizována prostřednictvím strategické analýzy podniku Your Story Interactive na základě veřejně dostupných zdrojů a vyhodnocení relevantního stavu podniku z hlediska objektivních a subjektivních kritérií úspěšnosti.
Klíčová slova: klíčové faktory úspěchu; Strategická analýza ; mobilní vizuální novely; konkurenční výhoda
Název práce: Analysis of firm’s success factors
Autor(ka) práce: Shekhovtsova, Nadezhda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this Master´s Thesis is measuring of success rate of not much researched before mobile visual novels market. The goal of this work is to assess specifics of mobile visual novels firm managing on example of Moldavian mobile game development firm Your Story Interactive and assess its relevant situation on market objectively. In theoretical part of this thesis are stated findings from components of strategic analysis and assumptions of successful business. Practical part is realized by strategic analysis of firm Your Story Interactive on basis of publicly accessible resources and assessment of firm’s relevant situation from the point of view of objective and subjective success rate’s standards.
Klíčová slova: Key success factors; Mobile visual novel; competitive advantage; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2020
Datum podání práce: 12. 12. 2021
Datum obhajoby: 7. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: