Návrh a implementace chatbota pro informační podporu veřejnosti o situací onemocnění COVID-19

Název práce: Návrh a implementace chatbota pro informační podporu veřejnosti o situací onemocnění COVID-19
Autor(ka) práce: Nguyen, Quang Minh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou chatbota, který odpovídá na základní otázky týkající se onemocnění COVID-19, provádí diagnózu příznaků uživatele a poskytuje aktuální epidemické statistiky. V práci je proveden kvalitativní výzkum ve formě hloubkového rozhovoru, který slouží k získání dat potřebných pro návrh chatbota. Navržený chatbot je implementován za pomoci nástrojů zvolených v rámci analýzy platforem. Zhotovený chatbot poskytuje v době koronavirové krize informační podporu pro veřejnost prostřednictvím informací, doporučení a statistických dat.
Klíčová slova: chatbot; zdravotnictví; informační podpora; umělá inteligence
Název práce: Design and implementation of a chatbot providing information support regarding the COVID-19 situation
Autor(ka) práce: Nguyen, Quang Minh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stanovská, Iva
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the design and creation of a chatbot that is able to answer basic questions regarding the COVID-19 disease, check a user's symptoms and provide updated epidemic statistics. Qualitative research has been done in the form of a series of in-depth interviews which has provided us with the data needed for the chatbot design. The designed chatbot is then implemented using tools that have been selected using platform analysis. The finished chatbot provides information support in the form of information, recommendations, and statistical data in the time of COVID-19 crisis.
Klíčová slova: information support; artifical intelligence; chatbot; healthcare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76130/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: