Automatizované testování mobilních her

Název práce: AUTOMATED MOBILE GAME TESTING
Autor(ka) práce: Beliavskaia, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The game industry has grown significantly in the last decade, particularly the mobile gaming segment, which now accounts for more than half of all applications available in the app stores. It is no surprise that there is a huge demand for higher-quality mobile game application. Manual testing is still a common practise among mobile game developers, however today there is a range of test automation tools on the market, that can minimize the testing time and improve game quality and production time. The main goal of this bachelor thesis is to compare test automation tools for mobile games by evaluating and implementing them into the game prototype. Each tool was evaluated according to the defined sets of criteria including test script development. Based on the results, the most relevant testing tool was selected.
Klíčová slova: Mobile games; game testing; test automation; object recognition
Název práce: Automatizované testování mobilních her
Autor(ka) práce: Beliavskaia, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V posledním desetiletí se herní průmysl hodně rozvinul, zejména segment mobilních her, který v současnosti představuje více než polovinu všech aplikací dostupných v online obchodech . Není žádným překvapením, že roste i poptávka po kvalitnějších mobilních herních aplikacích. Manuální testování je stále běžnou praxí mezi vývojáři mobilních her, ale dnes je na trhu řada nástrojů pro automatizaci testování, které dokážou minimalizovat dobu testování a zlepšit kvalitu her a produkční dobu. Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat testovací automatizační nástroje pro mobilní hry jejich vyhodnocením a implementací do prototypu hry. Každý nástroj byl hodnocen podle definovaných sad kritérií včetně vývoje testovacího skriptu. Na základě výsledků byl vybrán nejrelevantnější testovací nástroj.
Klíčová slova: Mobilní hry; testovaní her; automatizované testovaní; object recognition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2020
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 26. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: