Budování agilního dashboardu pro měření týmové produktivity

Název práce: Building Agile Team Productivity Dashboard
Autor(ka) práce: Loseeva, Iuliia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The topic of this thesis is a Jira Atlassian as a project productivity tool, which aim is to formalize agile technology and adapt it to the precise company requirements. The Jira allows users to create their projects and to track the progress in Agile or Kanban methodology. The work describes various tools, which could be use for this purpose and reason why the Jira could be selected as a main one in the company. The purpose of this work was to create various charts using Jira, which could show a team or department productivity and help to improve day-to-day work in the company. The whole process of dashboard creation was described in the practical part. There are arguments why dashboard should be created in Jira. To detect which charts should be created the short survey among the team was provided. After the dashboard was created it was presented to the team and the feedback was collected of how they evaluate created dashboard and what benefits do they see. In the theoretical part the principle of the agile methodology is described. The analysis of the productivity tracking software market is provided, and Jira tool is described in the details.
Klíčová slova: jira; agile; productivity; dashboard; scrum; kanban
Název práce: Budování agilního dashboardu pro měření týmové produktivity
Autor(ka) práce: Loseeva, Iuliia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Témou teto práce je Jira Atlassian, která je nástrojem pro formalizování agile technologie a její adaptace pro potřeby společnosti. Cílem této práce je výtvořít několik grafů s použitím Jira, která budou ukazovat týmový prospěch a pomahat zlepšit každodenní aktivity v týmu. Celý proces vytvoření grafů a pak její následne shrnutí do jedneho dashboardu je popsán v praktické částí této práce. Býl proveden předchazejicí průzkum mezi kolegy pro zjíštění jejích potřeb a park výsledný průzkum pro analýzu užitocnosti vytvořeného dashboardu. V teoretické části byli popsány různe principy agile metodologie a pak provedena anlýza aktualních nástrojů. Jira nástroj byl zvolen jako postačujicí pro potřeby společnosti a pak jsou popsaný jeho funkcionální současti.
Klíčová slova: kanban; dashboard; jira; agile; scrum; produktivita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2019
Datum podání práce: 13. 12. 2021
Datum obhajoby: 31. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71998/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: