Analýza poptávky po cestovním ruchu v Baskicku, Španělsko

Název práce: Analysis of Tourism Demand in the Basque Country, Spain
Autor(ka) práce: Cuesta Vicente, Ane Miren
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This current thesis is a study on tourism demand of the autonomous community called the Basque Country, located in the north of Spain. The purpose of this study is to get to know the tourism demand of the selected destination by analysing statistical data from year 2019 and comparing data from various years if necessary. Moreover, this paper will offer information about profile of tourists and their travel philosophy. In addition, seasonality of demand will be analysed, by two statistical parameters, coefficient of variation and coefficient of Gini. Thus, a brief description of tourism supply will be given by analysing occupancy rate of hotels and comparing it with seasonality and trends to be able to determine if the capacity projected by the destination will be lower, equal or greater that the forecasted tourist demand. To finalise, tourism demand will be compared with GDP and analyse its impact to the economy.
Klíčová slova: Tourism; Demand; Seasonality; Tourism demand; The Basque Country
Název práce: Analýza poptávky po cestovním ruchu v Baskicku, Španělsko
Autor(ka) práce: Cuesta Vicente, Ane Miren
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá poptávkou po cestovním ruchu v autonomním společenství Baskicko, které se nachází na severu Španělska. Cílem této studie je poznat poptávku po cestovním ruchu ve vybrané destinaci prostřednictvím analýzy statistických údajů z roku 2019 a případného porovnání údajů z různých let. Kromě toho tato práce nabídne informace o profilu turistů a jejich cestovní filozofii. Dále bude analyzována sezónnost poptávky, a to pomocí dvou statistických parametrů, variačního koeficientu a Giniho koeficientu. Bude tedy podán stručný popis nabídky cestovního ruchu prostřednictvím analýzy míry obsazenosti hotelů a jejího porovnání se sezónností a trendy, aby bylo možné určit, zda předpokládaná kapacita destinace bude nižší, stejná nebo vyšší než předpokládaná turistická poptávka. Na závěr bude poptávka po cestovním ruchu porovnána s HDP a analyzován její dopad na ekonomiku.
Klíčová slova: turistická poptávka; Baskicko; cestovní ruch; poptávka; sezónnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 2022

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: