Analýza nástrojů monetární politiky pro regulaci virtuálních měn v počítačových online hrách (MMORPG)

Název práce: Analýza nástrojů monetární politiky pro regulaci virtuálních měn v počítačových online hrách (MMORPG)
Autor(ka) práce: Lohniský, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Laboutková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V reálném světě obvykle udržují stabilitu měny centrální banky. Na virtuálních trzích však takové instituce neexistují. Největšími virtuálními trhy jsou počítačové online hry s mnoha hráči (MMORPG hry), v nichž jsou hráči schopni získávat neomezené množství peněz a utrácet je za předměty ve hře, či obchodovat s ostatními hráči. Špatná regulace virtuální ekonomiky může vést k hyperinflaci a jejímu kolapsu. Tato práce hledá odpověď na otázku: jaké nástroje monetární politiky jsou účinné pro regulací virtuálních měn v MMORPG hrách a mohou být použity v reálném světě? Práce analyzuje ekonomiky 8 různých MMORPG her, překážky, které musely překonat pro stabilizaci svých ekonomik, a nástroje, které k tomu používají. Ve výsledku je zjištěno, že protiinflační nástroje použité v MMORPG hrách mají blíže k fiskálním nástrojům, které snižují agregátní poptávku. Možnost aplikace těchto nástrojů v reálných ekonomikách je však omezená.
Klíčová slova: virtuální měna; MMORPG; měnové odtoky; virtuální ekonomika; inflace; monetární politika
Název práce: The analysis of monetary policy tools for virtual currency regulation in online computer games (MMORPG)
Autor(ka) práce: Lohniský, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Laboutková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the real world, the stability of a currency is usually the responsibility of central banks. However, there are no such institutions in virtual markets. The biggest virtual markets are massively multiplayer online role-playing games (MMORPG games), where players can get unlimited amounts of money and spend them on items in the game or trade them with other players. Bad regulation of a virtual economy can lead to hyperinflation and its collapse. This paper looks for an answer to the following question: what monetary policy tools are effective at regulating virtual currencies in MMORPG games and can they be used in the real world? The thesis analyses economies of 8 different MMORPG games, the obstacles they had to overcome to stabilize their economies, and the tools they use to do so. It is shown that the anti-inflationary tools used in MMORPG games resemble fiscal tools that reduce the aggregate demand. However, the application of these tools in real-world economies are limited.
Klíčová slova: virtual currency; MMORPG; inflation; virtual economy; monetary policy; gold sinks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2021
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: