Retromarketing a nostalgie v televizní reklamě

Název práce: Retromarketing a nostalgie v televizní reklamě
Autor(ka) práce: Hůlová, Alice
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce Retromarketing a nostalgie v televizní reklamě je ukázat prvky nostalgie a retromarkrtingu v televizní reklamě. Po teoretickém načerpání informací o nostalgii, retromarketingu, reklamě a spotřebním chování, přišlo zkoumání na již odvysílaných televizních reklamách. Byly zde vymezeny prvky, které se v nich vyskytovaly. Pro objektivnější určení prvků a zjištění, jak nostalgii a retromarketing vnímá veřejnost, byl vytvořen dotazník, ze kterého vyšla primární data. Pro data sekundární byla použita mediální příručka MML-TGI a webové stránky vybraných společností. Na závěr práce byla sepsána marketingová doporučení.
Klíčová slova: nostalgie; televizní reklama; retromarketing
Název práce: Retromarketing and nostalgia in television advertising
Autor(ka) práce: Hůlová, Alice
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Zamazalová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to show the elements of nostalgia and retromarketing in television advertising. After gathering theoretical information about nostalgia, retromarketing, advertising and consumer behavior, the research led to already broadcast television commercials. The elements that occurred in these commercials were defined here. For a more objective identification of the elements and to understand how the public perceives nostalgia and retromarketing, a questionnaire was created, from which the primary data were derived. The MML-TGI media manual and the websites of selected companies were used for the secondary data. At the end of the work, marketing recommendations were written.
Klíčová slova: retromarketing; nostalgia; television advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: