Business model firmy na prodej pelet

Název práce: Business model firmy na prodej pelet
Autor(ka) práce: Kornuta, Erik Charles
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Válek, Lukáš
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bylo sestavit pečlivý a prospěšný business model Lean Canvas pro podnikatelský nápad, kterým je založení nočního klubu v Třinci. K realizaci cíle bylo zapotřebí vypracovat teorii k dané problematice a uvést znalosti a metodiky, díky čemuž byla vyhotovena praktická část bakalářské práce. V praktické části je uvedena analýza prostředí podniků a charakteristika stavebních prvků business modelu Lean Canvas. Díky získaným údajům byl shrnut výsledek. Také byla uvedena SWOT analýza za účelem většího přínosu.
Klíčová slova: Noční klub; Business model Lean Canvas; Podnikatelský model
Název práce: Business model
Autor(ka) práce: Kornuta, Erik Charles
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Válek, Lukáš
Oponenti práce: Müllerová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor thesis was to make a thorough and useful Lean Canvas business model for a business idea, which is opening a night club in Třinec. To achieve the aim it was necessary to develop a theory to this issue and stat both the knewledge and methods. Thanks to this procedure the practical implementation of this thesis was described. In the implementation both the enviromental analysis of nightclubs and the characteristic of Lean Canvas Building elements were stated. Based on the date obtained, the result was summed up. SWOT anylysis was also used to enhance the contribution.
Klíčová slova: Night club; Business model; Business model Lean Canvas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2021
Datum podání práce: 14. 5. 2023
Datum obhajoby: 30. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: